ขับเคลื่อน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร โดยนักวิจัยพี่เลี้ยง (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว)

14/9/2565 14:46:05น. 332
ขับเคลื่อน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร โดยนักวิจัยพี่เลี้ยง (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว)

ในวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง " วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ 

 

โดยในโครงการนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมทั้ง Online และ Onsite จำนวน 50 ท่าน บรรยายในหัวข้อ " Systematic Review & Meta-Analysis: Applied in Agricultural Sciences " ทั้งนี้คณะเกษตรฯ พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ Super KPI ที่คณะจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีละ 50 เรื่อง และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
14/9/2565 14:46:05น. 332
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน