อธิการบดี ม.พะเยา เปิดกิจกรรมประลองปัญญา Eduthon โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา

14/9/2565 14:01:29น. 489
UPITI

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร หัวหน้าโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฐานวิจัย RBL ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเปิดงานในกิจกรรมดังกล่าว โดยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาดำเนินงานตามแนวคิด SEEEM เพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำ เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรร่วมจัดกระบวนการถ่ายทอดและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนเพาะพันธุ์ปัญญาที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่จังหวัดน่าน โดยโครงการได้จัดงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองด้วยการตรวจ ATK ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
14/9/2565 14:01:29น. 489
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน