ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14/9/2565 13:42:37น. 596
อัตลักษณ์ดิจิทัล: อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการสร้างภาพตัวแทนบนโลกออนไลน์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในโอกาส ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการ อัตลักษณ์ดิจิทัล: อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อการสร้างภาพตัวแทนบนโลกออนไลน์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/9/2565 13:42:37น. 596
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน