BCA ลุย! ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ด้วยประวัติเมืองโบราณเวียงกาหลงและอัตลักษณ์เครื่องเคลีอบเวียงกาหลง

13/9/2565 13:28:33น. 300
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงกาหลงภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ หัวหน้าโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ และดร.นุชนาฏ หมื่นจันทร์ ผู้ร่วมโครงการ

          โดยได้จัดการอบรมขึ้นที่ห้องประชุมอาคารสุขภาวะชุมชนเทคบาลเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

         เปิดงานโดย นายครรชิต วงศ์วรรณ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงกาหลง ได้ร่วมเปิดงาน จากนั้นได้เริ่มอบรมเรื่องประวัติเมืองโบราณเวียงกาหลงและอัตลักษณ์เครื่องเคลีอบเวียงกาหลง โดย อาจารย์วรพจน์ กันธิยะ และอบรมเรื่อง สืบทอดเส้นสายลายเวียงกาหลง (การวาดลวดลายเวียงกาหลง) โดยอาจารย์อัจฉราพร ยารังษี โดยผู้เข้ารวมโครงการจะได้ลองวาดรวดลายเวียงกาหลงและได้ทลลองการสกรีนเสื้อโดยลวดลายที่ทำการสกรีนจะเป็นลวดลายเวียงกาหลง   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2565 13:28:33น. 300
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


BCA ลุย! ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ด้วยประวัติเมืองโบราณเวียงกาหลงและอัตลักษณ์เครื่องเคลีอบเวียงกาหลง

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน