รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

13/9/2565 10:28:30น. 359
#UPILI #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
           รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 6 กันยายน 2565 พร้อมกับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา
           โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คุณสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา (นายอนุชา ละอองพันธ์) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีความพร้อมในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1, สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง (CNC) ระดับ 1, สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 และ สาขาช่างกลึง ระดับ 1


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เครือข่ายPR คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ข้อมูล: ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการฯ ร.ต.หญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง เครือข่ายPR คณะวิศวกรรมศาสตร์// ข่าว : นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
13/9/2565 10:28:30น. 359
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

#ผู้ตรวจการ #ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน