วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมแสดงคิดเห็น"แบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

12/9/2565 15:59:52น. 280
#UPCM
หนึ่งความคิดเห็นของท่านสามารถ✍️...✅
ช่วยกันพัฒนาวิทยาลัยการจัดการได้ให้ดียิ่งขึ้น✨✅

ขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้รับบริการ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงคิดเห็น
"แบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)"
เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

โดยสามารถประเมินความพึงพอใจได้จาก


💛💜 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 💛💜
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา🙏


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
12/9/2565 15:59:52น. 280
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมแสดงคิดเห็น"แบบประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #แบบประเมินความพึงพอใจ #การประชาสัมพันธ์
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน