วิทยาลัยการศึกษา คว้ารางวัลระดับ Bronze (การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022) มหาวิทยาลัยพะเยา

12/9/2565 11:45:06น. 93
วิทยาลัยการศึกษา คว้ารางวัลระดับ Bronze  (การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022) มหาวิทยาลัยพะเยา
    วันที่ 7 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมงาน “การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space 2022)” ณ โรงแรมเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน โดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยสร้างให้เกิดการเรียนรู้แก่คนทุกระดับ ทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักเรียน รวมถึงประชาชน ในการใช้พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และสามารถนำความรู้หรือทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการศึกษา การสร้างรายได้ การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมแห่งความสุข
   โดยวิทยาลัยการศึกษา คว้ารางวัลพื้นที่การเรียนรู้ระดับ Bronze ให้หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยล้านนา”


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
12/9/2565 11:45:06น. 93
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน