คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2

12/9/2565 10:02:21น. 443
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจการนิสิต

          ในวันที่ 2-3 กันยายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สิทธิพร  สุวรรณมิตร  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางปิลันธนา เสรเมธากุล นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต)  เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2   “กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”   (UP Identity festival # 2 : Extracurricular Activity for Sustainable Area-based Development) ณ อาคารสงวนเสริมศรี  โดยพร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต “Here for Hear: H4H” ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาอย่างยั่งยืนของคณะสหเวชศาสตร์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท การพัฒนาระบบดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/9/2565 10:02:21น. 443
Print Friendly and PDF

คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ครั้งที่ 2

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน