วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันในองค์กร

8/9/2565 11:19:20น. 293
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันในองค์กร
   วันที่ 7 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันในองค์กร ณ ลานอเนกประสงค์ (ลาน A) อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ภายในโครงการได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร” ปลูกต้นไม้ ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ต้นคำมอกหลวง และกิจกรรม “เสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี” เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
8/9/2565 11:19:20น. 293
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันในองค์กร

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน