คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับ Silver จากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 มาครองถึง 2 รางวัล

7/9/2565 19:41:58น. 530
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับ Silver จากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 ที่จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา มาครองถึง 2 รางวัล ได้แก่

 1. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ โดยมี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิค สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ผู้ช่วยอธิการบดี) เป็นหัวหน้าโครงการ

  2. ชุมชนท่องเที่ยวอีสานล้านนา โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิค สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ) เป็นหัวหน้าโครงการ

       ทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่ได้นำศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร ร่วมถึงการบริหารเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/9/2565 19:41:58น. 530
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน