โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

7/9/2565 9:09:25น. 645
โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม จำนวน 24 ท่าน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน

ดร.ปาณิสรา หลีค้วน ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ประกายดาว สุทธิ ตัวแทนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากนั้นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรนำคณะครูและอาจารย์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล อาทิ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก และห้องปฏิบัติการพยาบาลทางสูติกรรม  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จุฑามาศ ผลมาก   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
7/9/2565 9:09:25น. 645
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงเรียนสารภีพิทยาคม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#โรงเรียนสารภี #จังหวัดเชียงใหม่ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #ศึกษาดูงาน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน