ต้อนรับ " คณะดูงานองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ " ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา " ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่ความยั่งยืน "

6/9/2565 15:37:10น. 821
ต้อนรับ " คณะดูงานองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ " ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา " ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่ความยั่งยืน "

ในวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ " คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, คณาจารย์, บุคลากรพร้อมนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวฯ ทั้งสิ้น 210 ท่าน 

 

ทั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร อีกเพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชนเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ประชุม ฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชและการผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
6/9/2565 15:37:10น. 821
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน