ต้อนรับ " คณะดูงานองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ " ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา " ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่ความยั่งยืน "

6/9/2565 15:37:10น. 388
ต้อนรับ " คณะดูงานองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ " ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา " ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่ความยั่งยืน "

ในวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ " คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ " ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, คณาจารย์, บุคลากรพร้อมนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวฯ ทั้งสิ้น 210 ท่าน 

 

ทั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร อีกเพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชนเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ประชุม ฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชและการผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
6/9/2565 15:37:10น. 388
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ต้อนรับ " คณะดูงานองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ " ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา " ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่ความยั่งยืน "

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน