คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching โมดูล 3

5/9/2565 13:15:02น. 577
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching โมดูล 3
     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรม Pitchingโมดูล 3 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (รหัส 64) ณ ห้อง UB004 และ UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) จัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งนิสิตกว่า 47 กลุ่ม จาก 5 สาขาวิชา และหลักสูตรคู่ขนาน 2 สาขาวิชา เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน มีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำในการปรับแก้หรือพัฒนาต่อยอดผลงานแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยคณะศิลปศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มการนำเสนอออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนคู่ขนานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นำเสนอ ณ ห้อง UB004 และ กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคู่ขนานภาษาอังกฤษ นำเสนอ ณ ห้อง UB005 


ข้อมูล: ดร.จินตนา ศรีเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: http://www.libarts.up.ac.th/


   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จินตนา ศรีเงิน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
5/9/2565 13:15:02น. 577
Print Friendly and PDF

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching โมดูล 3

#sdg3 #sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน