เยาวชน ม.พะเยา อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

5/9/2565 7:20:32น. 593
University of Phayao
นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ทีมนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “เยาวชน ม.พะเยา อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในระดับมหาวิทยาลัย Green youth ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ซึ่งในปีนี้ ได้มีการดำเนินกิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย เพื่อนำปุ๋ยที่ได้มาใส่ต้นไม้รอบอาคารคณะฯ การผลิตกระถางเพาะชำจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่นจากเศษใบไม้แห้งรอบอาคารคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ และกากกะลากาแฟ จากการที่ทีมนิสิตได้ลงสำรวจพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัย ที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่ามีกากกะลากาแฟปริมาณจำนวนมาก มีปัญหาด้านการกำจัดทิ้ง ทีมนิสิตจึงได้นำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้มีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูลไส้เดือนที่ได้มาทำปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเมล็ดผักสวนครัวในกระถางที่ผลิตได้อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
5/9/2565 7:20:32น. 593
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เยาวชน ม.พะเยา อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

#SEEN UP
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน