คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กันตพงศ์ แสงพวง ที่ได้รับรางวัล

3/9/2565 8:39:03น. 202
Uplaw
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.กันตพงศ์ แสงพวง
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ที่ได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร เนื่องด้วยการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก “ในระดับดี”
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
3/9/2565 8:39:03น. 202
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน