คณะ ICT ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการทำลายผ้าเขียนเทียน ผ้าปักชนเผ่า

31/8/2565 17:05:59น. 1053
ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง
            เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน นำทีมโดย ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ, อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ
          ซึ่งมีการถ่ายทำขั้นตอนการเขียนเทียนลงบนผืนผ้า และการปักผ้าลายชนเผ่าที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อีกทั้งถ่ายทำบรรยากาศภายในหมู่บ้าน และวิถีชีวิตของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อถ่ายทอดและสื่อให้เห็นถึงความสวยงามและการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
31/8/2565 17:05:59น. 1053
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน