คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม

30/8/2565 10:40:03น. 421
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับคัดเลือกเป็น รองนายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2565


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
30/8/2565 10:40:03น. 421
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คระสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG3 #SDG17
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน