คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม

30/8/2565 10:40:03น. 396
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ บุญนุ่ม นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับคัดเลือกเป็น รองนายกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2565


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
30/8/2565 10:40:03น. 396
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน