หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตโดยร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต

18/8/2565 14:31:44น. 657
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตโดยร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตโดยร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต
โดยนิสิตได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการ จำนวน 35,000 บาท ในการดำเนินโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดียรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของภัยจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จาก สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
18/8/2565 14:31:44น. 657
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตโดยร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน