หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในหัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ การสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

17/8/2565 22:20:57น. 150
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในหัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ การสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 
     
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในหัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ การสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
     
      โดยมี ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ และคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และ ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ การสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom ให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรคู่ขนานวท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ น.บ. สาขาวิชานิติบัณฑิต และหลักสูตรคู่ขนาน วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/8/2565 22:20:57น. 150
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในหัวข้อ การวิจัยเชิงปริมาณ การสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นไม่พึงประสงค์

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน