คณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ

15/8/2565 19:47:24น. 427
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาได้แก่ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรสายวิชาการภายในคณะและเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านการสอนอย่างมืออาชีพ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/8/2565 19:47:24น. 427
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน