ม.พะเยา สืบทอดผ้าฝ้ายทอมือตามแนวพระราชดำริ ลวดลายบนผ้าฝ้าย ลายดอกสารภี

15/8/2565 17:01:13น. 333
สืบทอดผ้าฝ้ายทอมือ

           โครงการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในจังหวัดพะเยาเมื่อครั้งเสด็จทรงงานจังหวัดพะเยา ปีพุทธศักราช 2527 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการปลูกฝ้ายหลวงและสืบสานพระราชปณิธานน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พัฒนาทักษะและต่อยอดการพัฒนากลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


          กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผามฝ้ายป้าเพียร บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติ ของโครงการวิจัยผ้าฝ้ายลวดลายบนผ้าฝ้าย “ลายดอกสารภี” ดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยา โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานเป็น พันธุ์ไม้สิริมงคลในท้องที่จังหวัดพะเยา ได้ถูกใช้นำมาต่อยอดมาเป็นลายผ้า เป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ผามฝ้ายป้าเพียร จึงเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานให้กับลูกหลานในการเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มา : หนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล"          ปัจจุบันโครงการวิจัยฝ้ายท้องถิ่น ร่วมฟื้นฟูให้กับชุมชนกลับมาปลูกฝ้ายและทอผ้าฝ้ายในหลายชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โดยมีพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในดอยบุษราคัม อุทยานฝ้ายหลวง วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ปลูกฝ้ายสาธิตภายในพื้นที่ ทำการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน


ขอขอบคุณภาพจาก

- หนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" 

- สพอ. เชียงม่วน จังหวัดพะเยา 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" / สพอ. เชียงม่วน จังหวัดพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
15/8/2565 17:01:13น. 333
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา สืบทอดผ้าฝ้ายทอมือตามแนวพระราชดำริ ลวดลายบนผ้าฝ้าย ลายดอกสารภี

#สืบทอดผ้าฝ้ายทอมือ #ลายดอกสารภี #สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#sdg2 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน