SEEN ร่วมกับ PEA พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของระบบ Solar rooftop ขนาด 2.997 MW ใน ม.พะเยา

15/8/2565 11:20:22น. 439
University of Phayao
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ร่วมกับ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการตรวจรับรองความใช้ได้ (Validation) โครงการใช้ไฟฟ้าจาก Solar rooftop ขนาด 2.997 MW ที่ติดตั้งบริเวณ อาคาร ICT อาคารเรียนรวม (CE) อาคารเรียนรวมหลังเก่า และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งจากการติดตั้ง Solar rooftop ขนาด 2.997 MW คาดว่าจะได้รับคาร์บอนเครดิตประมาณ 2,082 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 14,574 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี โดยคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการจะถูกขายและนำมาเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
15/8/2565 11:20:22น. 439
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ร่วมกับ PEA พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของระบบ Solar rooftop ขนาด 2.997 MW ใน ม.พะเยา

#SEEN UP
#sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน