ม.พะเยา ยกงานวิจัยการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ร่วมจัดแสดง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

4/8/2565 12:38:47น. 434
Thailand Research Expo 2022
       มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดการนำเสนอผลงานภาคการประชุม ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


       ปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในชื่อ โครงการการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพะเยา ในรูปแบบการพัฒนาโมเดลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคเนื้อ สนับสนุนระบบการเลี้ยงดูแบบครบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งภายในนิทรรศการมีการจัดจำน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลประกอบการจากโครงการวิจัย อาทิเช่น แผ่นเนื้อโคขุนอบกรอบ เนื้อโคขุนอบแห้งทุบ เนื้อโคขุนสะเต๊ะ เนื้อโคขุนเสียบไม้ เนื้อโคขุนแพคส่วนต่างๆ ในชื่อแบรนด์ PhayaoBeef
       ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาค เอกชน และสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ให้การตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะ บริเวณ Highlight zone ที่สามารถพบกับผลงานวิจัยที่เป็น Highlight ได้กว่า 20 ผลงาน และ 1 ในนั้นคือ นวัตกรรมอาหารผึ้ง นวัตกรรมที่จะมาช่วยตอบโจทย์ปัญหา อาหารผึ้งขาดเเคลน ขาดช่วง หรือช่วงฝนชุกผึ้งไม่สามารถหาอาหารได้เต็มที่ โดย ซึ่งมี ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นนักวิจัยร่วม ในโครงการดังกล่าว     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
4/8/2565 12:38:47น. 434
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน