อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน

3/8/2565 14:31:12น. 596
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน ภายใต้โครงการผูกเรื่องเล่า สร้างเรื่องราว ความเป็นอัตลักษณ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ได้บรรยายและฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน ณ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/8/2565 14:31:12น. 596
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน