คณะสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการวิชาการและวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างค่า จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ 1

26/7/2565 11:26:02น. 654
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการวิชาการและวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างค่า จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ 10 ประการ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการวิชาการและวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างค่า จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ 10 ประการ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยได้รับการต้อนรับจากนายอดุลย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า นายชิติพัทธ์ มาฟู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า
ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทีมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องของเพศศึกษา และสุขบัญญัติ 10 ประการ และกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเนียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
26/7/2565 11:26:02น. 654
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน