คณะสหเวชศาสตร์ เตรียมความพร้อมและร่วมขับเคลื่อน U2T for BCG

25/7/2565 16:36:46น. 580
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา BCG U2T
          คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และทีมอาจารย์ หัวหน้าโครงการของ ตำบลแม่ใจ ตำบลแม่สุก และตำบลป่าแฝก ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) กล่าวต้อนรับบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ อีกทั้งได้บรรยายในหัวข้อ BCG Economy Model ซึ่งหลังจากบรรยายเสร็จ ได้ให้ตัวแทนแต่ละตำบลนำเสนอผลงาน เพื่อทดสอบความเข้าใจของบุคลากรแต่ละตำบล ว่ามีความเข้าใจ BCG มากน้อยแค่ไหน ซึ่งการนำเสนอโครงการของแต่ละตำบลนั้นเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และบางโครงการเป็นการต่อยอดจากโครงการเมื่อปี 2564 


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/7/2565 16:36:46น. 580
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน