คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

25/7/2565 0:21:05น. 490
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนิสิต คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการสร้างผลงานทางวิชาการและการพัฒนาวิจัยของอาจารย์" ให้แก่คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์   ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนิสิต คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "พัฒนาหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
25/7/2565 0:21:05น. 490
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน