กิจกรรม Show&Share ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา "#ประสบการณ์สร้างปัญญา" ในหัวข้อ "นักกฎหมาย ในความคาดหวังของสังคม"

17/7/2565 18:42:26น. 512
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Show&Share ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา "#ประสบการณ์สร้างปัญญา" ในหัวข้อ "นักกฎหมาย ในความคาดหวังของสังคม"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Show&Share ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา "#ประสบการณ์สร้างปัญญา" ในหัวข้อ "นักกฎหมาย ในความคาดหวังของสังคม" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร "คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

โดยในการนี้วิทยากรได้ร่วมแชร์ประสบการณ์มากมาย อาทิ ความท้าทายของการทำงานในสำนักกฎหมาย ปตท., ความแตกต่างของการทำงานจากองค์กร, ทักษะ 5C (Creativity, Communication, Collaboration, Critical Thinking, Community) สำคัญกับการทำงานในสายวิชาชีพนักกฎหมายอย่างไร, มุมมองของการปฏิรูปการเรียนนิติศาสตร์ รวมถึงมุมมองการเป็นนักกฎหมายที่ดี เป็นต้น

www.law.up.ac.th

รับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/UP.Law.School/videos/719203236036453    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
17/7/2565 18:42:26น. 512
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน