คณะนิติศาสตร์ หารือเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนกระบวนการช่วยเหลือนิสิตไร้สัญชาติในมหาวิทยาลัยพะเยา

11/7/2565 16:17:49น. 383
UPLAW
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และประธานชมรมสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมหารือกับ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนกระบวนการช่วยเหลือนิสิตไร้สัญชาติในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับสัญชาติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
11/7/2565 16:17:49น. 383
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ หารือเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนกระบวนการช่วยเหลือนิสิตไร้สัญชาติในมหาวิทยาลัยพะเยา

##uplaw
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน