สัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

11/7/2565 15:21:55น. 808
ทุนการศึกษา
          ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มีการจัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครทุนการศึกษา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และนายปรัชญดล รัตนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ นายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และดร.กลางวารี ไชยวุฒิ รักษาการหัวหน้างานทุนการศึกษา ร่วมกันพิจารณาให้ทุนการศึกษาโครงการ “เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง” ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 30,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า และเป็นทุนการศึกษาที่ไม่ผูกพัน ซึ่งปีนี้มีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจำนวน 43 คน ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
11/7/2565 15:21:55น. 808
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง” ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน