คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม 4 เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

11/7/2565 11:19:39น. 484
UPLAW
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 4 เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 โดยมี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรม และให้โอวาทนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมตามฐาน นำกิจกรรมโดย ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี และจากนั้นเป็นการแนะนำขั้นตอนการให้บริการและการสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย นางสาวภคมณ ยะยศ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า และ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
11/7/2565 11:19:39น. 484
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม 4 เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

##uplaw
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน