คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินโครงการของยุวอาสาสมัครสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา

5/7/2565 21:59:45น. 872
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินโครงการของยุวอาสาสมัครสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินโครงการของยุวอาสาสมัครสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา

จาก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีโครงการได้รับดังนี้
1. โครงการผลิตสื่อแอนิเมชั่นรณรงค์สร้างความรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) การรับวัคซีนป้องกันโควิค 19 จำนวนเงิน 19,000 บาท

2. โครงการสุขภาพดีได้ ห่างไกล (ลอง) โควิด จำนวนเงิน 14,000 บาท

3. โครงการการให้สุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโควิด จำนวนเงิน 5,350 บาท  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/7/2565 21:59:45น. 872
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน