สัมภาษณ์ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565

4/7/2565 17:00:30น. 719
ทุนการศึกษา
          ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. งานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มีการจัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครทุนการศึกษา โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ และนางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงการศึกษา ปีละ 60,000 บาท จำนวน 5 ทุน ซึ่งปีนี้มีนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจำนวน 40 คน ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
4/7/2565 17:00:30น. 719
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สัมภาษณ์ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน