คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ " งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคเหนือ "

1/7/2565 14:27:05น. 395
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ " งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคเหนือ "

ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ " งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภาคเหนือ " ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ พร้อมนักวิจัย นิสิต เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานดังกล่าวฯ

  

ทั้งนี้เป็นการจัดบูธนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และนำเสนอผลการดำเนินงาน วิจัย นวัตกรรม กับการพัฒนาพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ 2 สายพันธุ์ คือ 1.ข้าวเหนียวหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ที่พัฒนามาจากข้าวสันป่าตอง 1, 2.ข้าวเหนียวหอมสีดำ ที่พัฒนาพันธุ์มาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น การเสวนาเรื่อง " ทางเลือกและทางรอดของชาวนาภาคเหนือ " " ชาวนาจะปรับตัวอยู่รอดได้อย่างไร เมื่อปัจจัยการผลิตแพง ", ขบวนแห่พระแม่โพสพ, พิธีปล่อยกบลงนาปล่อยปลาลงหนอง, พิธีแฮกนา(แรกนาขวัญ) และพิธีสู่ขวัญควาย

           

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/7/2565 14:27:05น. 395
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน