คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27/6/2565 20:29:45น. 388
Uplaw
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
27/6/2565 20:29:45น. 388
Print Friendly and PDF

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

##uplaw
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน