คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

27/6/2565 20:24:59น. 294
UPLAW
คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” หรือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” ซึ่งคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อร่วมกับกองวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้บริการวิชาการ U2T for BCG รวมจำนวน 21 ตำบล 11 อำเภอ ในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบล มหาวิทยาลัย) จำนวน 10 ตำบล และเป็นพื้นดำเนินโครงการใหม่ อีกจำนวน 11 ตำบล โดยแยกเป็นพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 ตำบล จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ตำบล และจังหวัดน่าน จำนวน 2 ตำบล


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
27/6/2565 20:24:59น. 294
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน