ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก : University PR Network Expo 2022

24/6/2565 16:59:28น. 283
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก


          วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก : University PR Network Expo 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


          การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานด้านสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการจัดบูธของคณะและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 บูธ


          มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022 แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในด้านหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมี สื่อมวลชน ครูแนะแนว และนักเรียน เข้าร่วมงานจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและกว่า 1,000 คน

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/6/2565 16:59:28น. 283
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก : University PR Network Expo 2022

#ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก #จัดนิทรรศการ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน