คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3

24/6/2565 16:29:46น. 55
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ)  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช ดร.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช ที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบการคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 22 ท่าน จาก 19 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                               

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/6/2565 16:29:46น. 55
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน