กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา

24/6/2565 15:44:44น. 367
กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา  สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา
สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา
                 มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Mass Media ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยาที่ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด และเป็นกิจกรรมในการสานสัมพันธ์อันดีร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยากับสื่อมวลชน
                 เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในโอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้แนะนำคณะผู้บริหาร และคณะผู้อำนวยการจากกองศูนย์ต่าง ๆ
                  ทั้งนี้ กิจกรรม Mass Media ในครั้งนี้ถือเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง นำเสนอความเคลื่อนไหว กิจกรรม การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมช่วยผลักดันการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/6/2565 15:44:44น. 367
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา

#Mass Media #สื่อมวลชน #สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา #กองกลาง #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน