คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

24/6/2565 14:54:56น. 184
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รศ.พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดย อาจารย์กฤศ วงศ์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ อาจารย์อมรรัตน์ เมืองวงค์ หัวหน้างาน English Program เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ อาทิ กิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree Programs) ของคณะศิลปศาสตร์ เช่น หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร 1 (ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ) หลักสูตรการสื่อสารภาษาจีนแบบเร่งรัด และ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการหารือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งคณะศิลปศาสตร์พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาผู้เรียนผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย                                           

ข้อมูล: ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ / ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชนาภา ดวงไฟ / ดร.เบญจพร เทพสีหนู / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/6/2565 14:54:56น. 184
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน