คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน

23/6/2565 15:12:27น. 196
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
ในวันที่ 22  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและแนวทางในการจัดทำเอกสารการประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในแต่ละระดับ  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมทบ  เหล็กสิงห์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางนิธิมา  ผัดวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาและนายจงรักษ์ไทย เปลวทอง บุคลากร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
23/6/2565 15:12:27น. 196
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน

#กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน