คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Andong National University, Republic of Korea

21/6/2565 8:51:26น. 486
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Andong National University, Republic of Korea

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Andong National University, Republic of Korea โดยเมื่อวันที่ 11 -19 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ และที่ปรึกษาโครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนงานวิจัย Global partnership Initiative Fund

 

โดยหน่วยทุน บพค.สอวช.2565-2566 นำคณะผู้วิจัยเข้าเยี่ยมและเสวนาทางวิชาการกับ Professor.Dr.Chuleui Jung และนักวิจัยหลังปริญญาเอก รวมไปถึงนักศึกษา สังกัด Department of Plant Medical, Andong National University ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้านการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งเน้นด้านพืชศาสตร์ สรีรวิทยาและโรคพืช และ แมลงอุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวนี้จะทำให้ มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถผลิตงานวิจัยไปสู่ระดับนานาขาติ และ เกิดการแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมไปถึงนักศึกษาในอนาคต

 

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/6/2565 8:51:26น. 486
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ Andong National University, Republic of Korea

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน