SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/6/2565 16:13:08น. 738
University of Phayao
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกายภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงศึกษาดูงานการผลิตจานและกระถางจากใบไม้และเศษวัสดุ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนการสร้างป่า สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/6/2565 16:13:08น. 738
Print Friendly and PDF

SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

#SEEN UP
#sdg4 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน