วิทยาลัยการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

18/6/2565 11:43:56น. 182
วิทยาลัยการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
     วันที่ 18 มิถุนายน 2565 วันแรกของการเปิดภาคเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่ได้พบกันเป็นครั้งแรกในรูปแบบชั้นเรียน (Onsite) ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในโอกาสนี้ อาจารย์ผู้สอนได้ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นิสิตได้เรียนรู้กับอาจารย์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ที่รอพบกับนิสิตรุ่นน้อง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
18/6/2565 11:43:56น. 182
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน