วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวน เพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย

17/6/2565 8:59:54น. 26
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวน เพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย
    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวน เพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงค์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการคุ้มครองตามสิทธิตามตำแหน่งหน้าที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/6/2565 8:59:54น. 26
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวน เพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน