บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

16/6/2565 18:18:22น. 176
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
     สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณาจารย์วิทยาลัยการศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียน (Onsite) และแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของนิสิต และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรยากาศการเรียนการสอนในภาพรวมในทุกชั้นปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตมีความสนุกสนานและมีความตื่นเต้นที่ได้มาพบกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์ (Online) มานานกว่า 2 ปี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
16/6/2565 18:18:22น. 176
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน