สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

16/6/2565 16:45:09น. 146
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำทีมสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายณัฏฐ์ธนัญ ตนะทิพย์ ประธานสโมสรนิสิต นางสาวนลัทพร สุรโรจนกุล รองประธานฝ่ายบริหาร นายปริญญา เมืองมา รองประธานฝ่ายกิจกรรม นายอภิสิทธิ์ ติยะกว้าง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวอริสรา ศรีจันทร์แดง รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่หลังวิกฤตโควิด-19” ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ สร้างภาวะผู้นำกับการเป็นทีมให้กับผู้นำนิสิต ตลอดจนสร้างเครือข่ายต่างสถาบัน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/6/2565 16:45:09น. 146
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน