คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

16/6/2565 16:39:53น. 240
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ กับคณบดีและตัวแทนคณะในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ โดยได้กล่าวถึงระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลัก (Super KPI) ในยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัย   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/6/2565 16:39:53น. 240
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน