อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

16/6/2565 14:12:38น. 254
อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย  ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย
ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ บุคลากรกองกิจการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และกองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับ ผู้นำนิสิต องค์การนิสิต และสภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณ ประตูที่ ๓ ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยา โรงอาหาร อาคารเวียงพะเยา และบริเวณโดยรอบหอพัก UP Dorm เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงแนวทางการแก้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
                     โดยมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่มีศักยภาพ และพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และดูแลนิสิตให้มีอัตลักษณ์ที่ดีครบถ้วนทั้งทางด้าน สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ เพื่อการศึกษาและอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีความสุข 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
16/6/2565 14:12:38น. 254
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน