คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Top Awards ผลงานการตีพิมพ์ภายใต้โครงการ Unit of Excellence ประจำปี 2564

15/6/2565 11:46:09น. 625
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Top Awards ผลงานการตีพิมพ์ภายใต้โครงการ Unit of Excellence ประจำปี 2564

ระดับ Premier League อันดับที่ 1 รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 24 ผลงาน ในชื่อโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ด้าน หน่วยความเป็นเลิศทางการวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับ Division 2 อันดับที่ 2 ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน ในชื่อโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ด้าน การประยุกต์ใช้พลาสมาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ในกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/6/2565 11:46:09น. 625
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Top Awards ผลงานการตีพิมพ์ภายใต้โครงการ Unit of Excellence ประจำปี 2564

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน